Højesteretssag mod Løkke søges fremskyndet

Retssag om Lissabon-traktat mod Løkke skæres til, så den kommer hurtigt for landsretten, siger Ole Krarup.