Højesteret frikender Peter Brixtofte – uden at opdage det

Af Hans Erik Enevoldsen, Nygårdterrasserne 254A, Farum:

Højesterets afgørelse er begrundet således:

"Landsretten har anset det for bevist, at Peter Brixtofte – i overensstemmelse med beskrivelsen i anklageskriftet – som borgmester i Farum Kommune og i forening med de øvrige tiltalte, herunder ordførende direktør i kommunen Leif Frimand Jensen, har foranlediget, at kommunen i forbindelse med renovering af Stavnsholthallen betalte entreprenøren Skanska Danmark A/S en merpris på 9 mio. kr., mod at dette beløb med tillæg af yderligere 1 mio. kr. af Skanska skulle anvendes som sponsorbidrag til Ajax/Farum Håndbold A/S. Da landsretten således har lagt til grund, at Peter Brixtofte faktisk har handlet i sin egenskab af borgmester i Farum Kommune, er det uden betydning for strafansvaret efter § 280 i straffeloven, at han den 11. januar 2000 i kommunens økonomiudvalg og i kommunalbestyrelsen erklærede sig inhabil i en sag om kommunens leje af Farum Hallen af FIH og i en sag om overladelse af driften af Farum Hallen til Farum Boldklub A/S. Det gælder, selv om dette forstås således, at Peter Brixtofte tillige havde erklæret sig inhabil i byggesagen vedrørende Farum Hallen (Farum Arena), således som byretten har lagt til grund. Det er endvidere uden betydning, at aftalesedlen af 1. maj 2000 fra Skanska med den forhøjede pris ikke blev underskrevet af Peter Brixtofte, men af viceborgmester Per Edrén."

Højesteret anerkender i begrundelsen, at der den 11. januar 2000 skulle forhandles lejeaftale for Stavnsholthallen mellem Farum kommune og FIH. Deraf følger, at Farum kommune ikke ejede Stavnsholthallen og at aftaler vedrørende Stavnsholthallen ikke kunne påvirke Farum Kommunes formue og at anklagen for mandatsvig er ubegrundet. Højesteret frikender dermed Peter Brixtofte uden at opdage det.