Højesteret afviser udvisning af tuneser

Højesteret træffer modsatrettede afgørelser om administrative udvisninger af terrormistænkte.