Hjemmeværnet skal genfinde militære dyder

Foto: Kenn Thomsen