Hjemmeplejen får nyt navn og ny organisation

Sundhed og Omsorg. Det er navnet på den nye virksomhed, som fremover har ansvaret for ældrepleje og genoptræning i Allerød Kommune.

Foto: Gitte Schwartz

Virksomheden samler kommunens fire plejecentre (Lyngehus, Solvænget, Mimosen og AOC Engholm) samt hjemmeplejen og genoptræningsindsatsen, som i dag foregår på Lyngehus og i FH-hallen. Da kommunen først formelt overtager driften af Mimosen pr. 1. juni 2008 bliver medarbejderne på Mimosen dog først formelt en del af den nye virksomhed til sommer.  Sundhed og Omsorg får en samlet medarbejderstab på cirka 250 medarbejdere og bliver dermed en af kommunens største virksomheder. Den nuværende leder af Hjemmeplejen, Brigitta Pranov, er udnævnt som leder af Sundhed og Omsorg. Når byggeriet på Poppelvej af det nye pleje- og genoptræningscenter står klart i 2009, bliver det centrum for kommunes genoptræning, hjemmeplejen og de tilhørende administrative medarbejdere.