Hjemmepleje skal ikke udliciteres

Fra 2010 til 2016 gik 40 private plejefirmaer konkurs.

I de berørte kommuner er det kommunen, der uden varsel skal løse de opgaver, der i går blev varetaget at en privat udbyder. En meget svær øvelse.

At foreslå to private aktører, som Nyt Stevns gør, er i min verden en overbevisning om, at i hvert fald det ene går konkurs.

Dette forslag er at rasle med sablerne i en verden, hvor der med besparelser over de sidste mange år er skåret helt ind til marven. Der er ikke mere at give af.

Vi er nødt til at tænke på, at hjemmeplejen arbejder med levende mennesker med mange forskellige og ofte komplekse behov. Behov, som det ikke altid er muligt at vente en halv time på at få hjælp til. Dette stiller store krav til de ansatte. Der arbejdes ikke med maskiner, der skal have skiftet en skrue.

Det er i disse tider vanskeligt at rekruttere personale til plejesektoren. Jeg tror på, at godt købmandskab er at passe godt på de ansvarsbevidste, fleksible, omsorgsfulde og flittige ansatte, som vi har i Stevns kommune. Ikke at rasle med sablerne og så utryghed. Der er i det nye budget afsat penge til, at medarbejdere på plejecentrene kan tilbydes at arbejde hver tredje i stedet for hver anden weekend samt til en opnormering af aftenvagten. Dette er gode kort at have på hånden, når der skal rekrutteres nye folk til hjemmeplejen.

Jeg er glad for, at rengøring hver anden uge er kommet for at blive mindst et år mere, ligeså den ekstra tid pr. dag, som hjemmeplejen fik sidste år. Små forbedringer, men igen et skridt i den rigtige retning.

Jeg synes, at vi har vist, at vi vil velfærden i Stevns Kommune. Ikke igen skære i den.

Anne Munch

medlem af Social og Sundhed

Socialdemokratiet