Hjælp andre ældre

MOTION Har du overskud og lyst til at hjælpe andre ældre i gang med noget fysisk træning, så vil projektet "Styrk din Krop" gerne have din hjælp.

Det er Forebyggelsesrådet i Frederiksborg Amt, som startede projektet i år 2000, og siden da har der været stor tilslutning.

Nu mangler "Styrk din krop" instruktører til de fysiske aktiviteter. Interesserede vil blive tilbudt gratis oplæring – man arbejder oftest to og to. Træningsaktiviteterne udgør omkring halvanden time om ugen i grundtræning, styrke, balance, smidighed, koordination og kondition.

Interesserede kan henvende sig inden 1. juli til Inger Vendelø, Frederikssund, på 4731 4168 eller Vibeke Leth, Allerød, på 4814 6448.