Historisk forening klar med årsskrift

Ledøje-Smørum Historisk Forening præsenterer "Årsskrift 2016", der byder på en lang beskrivelse af Hoves historie

Ledøje-Smørum Historisk Forening er på banen med "Årsskrift 2016", som er udvidet i forhold til tidligere, og hvor hovedvægten ligger på beskrivelsen af Hoves historie.

Når det er lykkedes at udgive "Årsskrift 2016" som et temanummer, skyldes det fire hoveborgeres engagement i byens historie. Birthe Dahl, Ingibjørg Henningsen, Børge Nielsen og Per Kierulff er alle født og opvokset i byen og bor der stadig. De har gennem de senere år indsamlet baggrundsstof om byen og taget initiativ til at formidle byens historie i samarbejde med Historisk Forening.

I den første artikel bliver områdets historie sat ind i en historisk sammenhæng krydret med lokale sagn og beretninger. Derefter følger artikler om livet på gårdene og om opvækst, skolegang og fester i Hove i forrige århundrede. I lang tid har der været både smed og købmand i Hove, men mest kendt blev dog Poulines ishus.

Her kunne børnene købe pinocchiokugler for én øre stykket, og mange cykelryttere, der gennem årene lagde turen forbi, fik sig en is og et velfortjent hvil på bænken foran Poulines hus.

"Årsskrift 2016" slutter med en række faste artikler om bl.a. årets gang i henholdsvis Lokalarkivet og Historisk Forening.