Hillerøds vækst har pil opad

Flere arbejdspladser i den private sektor. Flere overnattende gæster. Og flere tilflyttere.

Der er lutter pile opad i en ny opgørelse over væksten i Hillerød Kommune.

Datamaterialet til vækstregnskabet består af tal fra Danmark Statistik og andre offentligt tilgængelige statistikker, som nu er samlet og lagt frem for byrådets politikere.

Her viser det sig blandt andet, at antallet af virksomheder i kommunen er steget med 3,9 procent; at andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, er steget markant fra 14,8 procent til 22,6 procent; og at Hillerød Kommune er blevet ni dage hurtigere til at behandle byggesager.

Der er kommet 4,5 procent flere arbejdspladser i den private sektor, og stigningen i Hillerød Kommune har her været større end i Nordsjælland og i hovedstadsregionen, oplyses det i sagsfremstillingen. Mdt