Hillerødmotorvejen genåbnet efter stort trafikuheld