Hillerød skal være cykelby

Kommunen og C4 blev onsdag præsenteret for planerne om at gøre Hillerød til en cykel. Planerne vil ikke mindst have konsekvenser for biltrafikken i bymidten

Cykelby "Bilerne ud af byen!"

Helt så galt som den totale efterlevelse af ovenstående slogan bliver det dog ikke, hvis Hillerød Bys Lokalråd og foreningen Frie Fugle får magt, som de har agt.

I går præsenterede de en rapport for Hillerød Kommune og C4. En rapport, som fortæller, hvordan Hillerød bliver en cykelby.

Rapporten, der er bestilt arbejde, købt for 10.000 kroner, og lavet af Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle, som faglig konsulent og Hillerød Lokalråds Tim Karll, som i øvrigt fik prisen som Årets Cyklist i Hillerød i 2015.

'Taberne' – ifølge de to rapportskrivere – bliver bilisterne. Hvis altså politikerne følger rapportens anbefalinger. Men forholdene for både den kollektive og den gående trafik skal ikke forringes.

"Hillerøds beliggenhed i forhold til slot, slotshave og slotssøen gør biladgangen vanskelig, og derved inviterer det til skabelse af fordele for cyklisters adgang. På sigt er det muligt at etablere en cyklistvenlig by," konkluderer de to rapportskrivere i rapportens indledning.

"Hillerød Kommune har allerede haft planer om at færdiggøre bykernen ved at lede så meget gennemkørende trafik som muligt udenom. Det vil komme de mange cyklister i og omkring bykernen til gode. Mindre biltrafik kan måske gøre det muligt på nogle af byens trafikerede veje at reservere et areal til cyklisterne," siger Tim Karll og Jens Erik Larsen.

De anbefaler i rapporten, at de skiltede cykelruter vedligeholdes, og at der laves en skilteplan.

Rapporten anbefaler, at for at få selve centrum til at fungere skal nogle af vejene fredeliggøres på en sådan måde, at biltrafikken underordnes cykeltrafikken. Allerede nu er der sendt forslag om cykelgade på Østergade og en del af Søndre Jernbanevej.

Man kan også – uden de store investeringer, påpeger rapportskriverne – skabe bedre adgang for cykeltrafikken på Helsingørsgade og over Torvet med forbindelse til Søstien og til stationen.

De forskellige smutveje i byen skal forbedres og vejvises, og der skal laves oplysningskampagner om dem.

Blandt smutvejene regner rapportskriverne også passagerne mellem søen og gågaden. Passagerne skal prioriteres i forhold til, hvilke der er til gående og hvilke til cyklende.

Der mangler cykelstier på flere indfaldsveje, og endelig skal det faktum, at Hillerøds parforcejagtveje er en del af verdensarven udnyttes, så der laves cykelkort, brochurer, skilte.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor de politiske partier i byrådet nu for alvor skal til at kaste sig over forhandlingerne om budgettet for 2016.