Herbergsdronning anker regnskabsdom

April Chris Ulrich anker hendes dom om regnskabssjusk i herbergsforeningen "En Varm Seng".

Den tidligere herbergsindehaver April Chris Ulrich anker en dom på 40 dages betinget fængsel, som hun fik 16. april i Københavns Byret for at have rod i regnskaberne hos herbergsforeningen "En Varm Seng".

Det oplyser hendes advokat, Ole Schmidt, til Ritzau.

– Vi anker dommen til landsretten. Min klient vil frifindes, siger Ole Schmidt.

Anken generer på ingen måde anklager Niels Pallesen.

– Det passer os meget fint, at dommen er blevet anket. Vi er interesserede i at få at vide, hvad en bogføringsdom i landsretten skal koste, siger Niels Pallesen.

Ud over rod i regnskaberne blev April Chris Ulrich også dømt for underslæb på 1040 kroner, idet hun ikke kunne redegøre for en elektrikerregning.

April Chris Ulrich var blandt andet tiltalt for uretmæssigt at have brugt 45.000 kroner af foreningens penge til private formål.

Den mandlige næstformand i foreningen blev frifundet i retten. Han var tiltalt for dokumentfalsk og regnskabssjusk.

Statsadvokaten i København har indtil onsdag til at beslutte, om næstformandens frifindelse skal ankes.