“Her ligger vores fokus i 2018”

"Jeg vil gå forrest og gøre alt hvad jeg kan for at leve op til de store forventninger, der er til mig og resten af byrådet," skriver Karsten Søndergaard

Af Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune

Fra mig skal der lyde et stort godt nytår. Jeg håber alle er kommet godt og sikkert ind i 2018.

I dag vil det være naturligt at kigge tilbage på året der er gået og samle op på nogle af de spændende ting, vi beskæftigede os med i 2017.

Først vil det være naturligt at sige tak for den store opbakning ved kommunalvalget i november. Vi har fået valgt et nyt byråd med 12 genvalgte og ni nye byrådsmedlemmer. Vi har samtidig fået aftalt et bredt samarbejde med alle syv partier. Det er godt for Egedal. Jeg vil gå forrest og gøre alt hvad jeg kan for at leve op til de store forventninger, der er til mig og resten af byrådet.

I 2017 har der været godt gang i byggeriet i kommunen. Inden jul flyttede folk ind i Rådhuslunden i Smørum ved det gamle rådhus. Her er kommet i alt 86 lejligheder. I Ølstykke bliver der flyttet ind i lejligheder ved det gamle rådhus her i 2018. 88 lejligheder bliver det til. Endelig er rådhusannekset ved Stenløse Kulturhus solgt og nye lejligheder bliver opført.

De sidste grunde i Parcel 95 i Stenløse Syd blev solgt i 2017 og vi har sat grunde til salg i Dyvelåsen. På byrådsmødet lige inden jul godkendte vi de første grundsalg.

2018 skulle gerne være året hvor vi kommer i gang med byggeri i Egedal By på den anden side af vejen ved rådhuset. Flere grunde er i spil til udbygning og jeg er meget spændt på at følge udviklingen.

Jeg kan berolige alle med, at byrådet ikke har budgetteret med indtægter fra salg af grunde.

I 2017 besluttede byrådet også, at der skal opføres godt 100 små fleksible boliger fire forskellige steder i kommunen. Disse boliger vil være velegnede for vores flygtninge og for unge mennesker, som skal finde deres første bolig. Senere kan de ombygges til familieboliger, hvis det giver bedre mening.

Apropos flygtninge, så oplevede vi en stor hæder i 2017. Egedal blev kåret til den bedste kommune i Danmark på integrationsområdet. Det er bare så flot. Det skyldes bl.a., at vi har et helt fantastisk flygtningenetværk i kommunen. Tak til alle de frivillige.

De tohjulede har der også været fokus på i 2017. Vi har fået åbnet Supercykelstien fra Frederikssund til København. Den har dog ikke været helt super, da stien har været oversvømmet mellem Stenløse og Veksø pga. store udfordringer med Værebro Å. Derudover har der manglet lidt asfalt på cykelstien i Veksø. I 2018 bliver det tid til Supercykelstien mod Jyllinge.

I den kollektive trafik ved jeg godt, at vi kigger ind i nogle udfordrende måneder i 2018. Banedanmark skal vedligeholde skinnerne og toget kører ikke i flere måneder. Som kommune kan vi desværre ikke gøre noget, så jeg håber virkelig der bliver fundet en god løsning med nogle hurtigbusser på strækningen. Jeg kan kun opfordre til, at man får talt sammen om fælleskørsel så bilerne bliver fyldt op.

Med ønske om større fokus er Børne- og Skoleudvalget fra 2018 splittet op i to politiske udvalg. Skoleudvalget som skal koncentrere sig om, at få visionen med effektivisering og udvikling af folkeskolen ført ud i livet. Familieudvalget som skal tage sig af de mindste børn og klubberne. Familieudvalget skal bl.a. planlægge den nye daginstitution i Smørum som skal stå klar i 2020.

Vores skønne natur i Egedal har også været på landkortet i 2017. De politiske udvalg arrangerede gåture forskellige steder i kommunen. Der er ingen tvivl om, at naturen er en af vores store værdier. Ude i naturen – tæt på København. Vi fik bl.a. indviet Naturpark Mølleåen og Tunneldalsstierne ved Ganløse.

I konstitueringsaftalen efter valget er der besluttet nogle fokusområder, som trænger sig på.

– Vi skal have opført nogle flere plejeboliger. Prognosen fortæller, at vi i 2021 vil have behov for flere boliger pga. stigning i antallet af ældre borgere.

– Fokus på klimatilpasninger. Oversvømmelser ved Værebro Å en stor udfordring for lodsejere og cyklister. Der er også nogle villaejere i Tangbjerg som holder vejret hver gang det stormer.

– Kollektiv trafik i bl.a. yderområderne har fyldt en del i valget. Vi skal finde ud af om der kan etableres en bedre og mere smidige busforbindelser med en intern busrute rundt i kommunen.

– Endelig blev der ved budgetforliget bevilget flere penge til en yderligere erhvervsservice. Vi skal finde ud af, hvordan pengene bliver brugt bedst muligt.

Jeg har i årets løb været på en del virksomhedsbesøg. Det er rart at komme rundt og hilse på vores lokale erhvervsdrivende. Igen i 2017 har vi sat rekord med lokale firmaer, som har modtaget den eftertragtede Gazellepris. Prisen uddeles af Børsen, hvis man har haft positiv vækst fire år i træk og i løbet af de fire år har fordoblet sin omsætning. Hele 13 Gazelleprismodtagere er det blevet til i Egedal i 2017.

Endnu engang godt nytår til alle borgere i Egedal.