Her kan der blive sparet

Se her nogle af forvaltningens forslag til besparelser. I alt skal der spares 100 millioner kroner. Links til hele sparekataloget under artiklen

Foto: Peter Klar

Her er nogle af de forslag til besparelser, som byrådet skal tygge på ved det kommende budgetseminar. I alt skal der findes 100 millioner kroner, som 2011-budgettet skal slankes med. Links til hele sparekataloget findes under artiklen.

Børneudvalget

– Nedlæggelse af en eller flere af dagplejens legestuer (78.035-234.000 kr.).

– "Klyngesammenlægning af tre daginstitutioner på Violvej (232.200 kr.).

– Bortfald af kommunalt tilskud til bespisning i vuggestuer (4.312.400 kr.).

– Bortfald af kommunalt finansierede bleer i vuggestuer (162.000 kr.).

– Nedlæggelse af områdekoordinatorfunktion (600.000 kr.).

– Daginstitutioner lukkes en uge i sommerferien ud over eksisterende lukkedage (400.000 kr.).

– Reduktion i støtteressourcer (1.324.800 kr.).

– Klatretræet fortsætter som kommunal daginstitution i klynge med Børnehuset Tusindbassen, og Klatretræets fritidshjem sammenlægges med SFO Oasen på Blovstrød Skole (405.000 kr.).

– Nedlæggelse af Børnesprogskolen (443.400-800.400 kr.).

– Nedlæggelse af Børnenaturcentret Vestre Hus (800.000 kr.).

Børneudvalget – specialområdet

– Reduktion i antal familiekonsulenter med en eller to stillinger (500.000-1.000.000 kr.).

– Lynghusets Skole: Lukning, nednormering eller besparelse på personale (223.250-2.645.900 kr.).

– Lynghusets børnehave: Lukning, flytning eller besparelse på personale (271.700-2.727.000 kr.).

– Serviceforringelse af aflastning til børn med funktionsnedsættelse på døgninstitution (700.000 kr.).

– Lukning eller nednormering af Troldestuen, børnehavegruppe for børn med funktionsnedsættelse.

Skoleudvalget

– Specialklasser samles på én skole (500.000 kr.).

– To undervisningstimer færre om ugen på 4.-9. klassetrin (1.367.000 kr.).

– Bortfald af skolernes svømmeundervisning (418.000 kr.).

– Forøgelse af klassekvotient fra 26 til 28 elever (5.813.000 kr.).

– Bortfald af lejrskole (1.309.000 kr.).

– Nedlæggelse af SFO-satellitterne.

– En time mindre åbent i SFO på fredage (620.000 kr.).

– Forældrebetaling i SFO øges med 157 kr. pr. måned (1.961.000 kr.).

– Reduktion i timetildeling til støttecentre på skoler (1.641.000 kr.)

Skoleudvalget – specialområde

– Allerød Heldagsskoles afdeling på Tokkekøb Skole nedlægges. I stedet oprettes to grupper på normal skole til de samme børn (2.231.700 kr.).

– Maglebjergskolen: Nedlæggelse af lille pavillon/ændring af åbningstid/ændring af normering/generel 2 pct.-besparelse (61.500-1.477.288 kr.).

Lynghusets skole: Lukning, delvis lukning, nednormering, rammebesparelse eller sammenlægning af ledelse (744.600-3.039.649 kr.).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

– Øget brug af ansættelse med løntilskud i kommunen (600.000 kr.).

– Korte gennemsnitlig varighed af aktiveringstilbud (220.000 kr.).

Kultur- og Idrætsudvalget

– Ugentlig åbningstid indskrænkes med 15 timer på begge biblioteker.

– Nednormering med én stilling på Musikskolen.

– Brugerbetaling på musikskolen hæves over tre år med 10 pct.

– Reduktion i Allerødordningen på 25 kr. pr. medlem (150.000 kr.).

– Sænkning af lokaletilskud fra 87 pct. til lovpligtige 65 pct.

– Fjernelse af tilskud til Lynge Byfest (27.400 kr.).

– Fjernelse af tilskud til Klassekampen.

Klima- og Miljøudvalget

– Lavere hastighed på arbejdet med Green Cities-målene og reduktion i Natur & Miljø-teamets driftsbudget (1.500.000 kr.).

– Nedlæggelse af Blovstrød Svømmehal (1.920.000 kr.).

– Hjemtagelse af brandslukning til kommunalt brandvæsen (600.000 kr.).

Sundheds- og Velfærdsudvalget

– Ophør af projekter på forebyggelsesområdet (500.000 kr.).

– Øget brugerbetaling på hjælpemidler (600.000 kr.).

– Hel eller delvis ophør af visitation til ydelsen indkøb (300.000 kr.).

– Mindre brug af vikarer om dagen og aftenen (859.000 kr.).

– Serviceforringelse i.f.m. rengøring fra hver 3. til hver 4. uge (520.000 kr.).

– Serviceforringelse i.f.m. personlig pleje med 3 pct. Dvs. for hver times skæres med 1,8 minut (772.300 kr.).

Teknik- og Planudvalget

– Dæmpning/slukniong fra 24-06 af vejbelysning (33.000-38.000 kr.).

– Vejbelysning på private veje overdrages til grundejerne (1.000.000 kr.).

– Nedklassificering af offentlige boligveje og sekundære landeveje til private fællesveje (2.500.000 kr.).

Økonomiudvalget

– Rammebesparelse (17.200.000 kr.).