Henrik Sass: Rimeligt med én statsfinansieret uddannelse

For at finansiere dagpengeændringer kan man fremover kun tage én videregående uddannelse på statens regning.