Henriette Gedde er trådt ud af byrådet

Årsagen er arbejdsmæssige forhold. Afløseren er Bettina Hauge

Foto: Michael Braunstein

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Henriette Gedde trådte ud af Allerød Byråd ved byrådets møde torsdag aften. Det skete, da byrådet – med Henriette Gedde erklæret inhabil og derfor sendt udenfor døren – godkendte hendes udtræden.

Årsagen er arbejdsmæssige forhold.

Henriette Geddes afløser bliver første stedfortræder for Socialdemokraterne, Bettina Hauge.

Bettina Hauge var imidlertid forhindret i at være tilstede ved byrådetsmødet, og derfor var der indkaldt en suppleant i skikkelse af Finn Hyllested.

Henriette Gedde, der har været medlem af Allerød Byråd siden 1. januar 2014, sad i følgende udvalg: Sundheds- og Velfærdsudvalget, Teknik- og Planudvalget, bestyrelsen for Mad til Hver DAG I/S og valgbestyrelsen ved folketingsvalg og EU-valg.

Den socialdemokratiske gruppeformand, Miki Dam Larsen, oplyste, at Bettina Hauge træder ind i Teknik- og Planudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Theodore Gbouable udtræder af Klima- og Miljøudvalget, idet han til gengæld indtræder i Sundheds- og Velfærdsudvalget, i bestyrelsen for Mad til Hver DAG I/S og valgbestyrelsen ved folketingsvalg og EU-valg.