Helt ny bestyrelse

Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub starter op påny