Helsingør må ikke få atomaffald

Tre kommuner har tidligere været villige til at modtage atomaffald. Men de får det bare ikke.

Forsøgscenter Risø. Bortskaffelse af radioaktivt affald. Projekt Ingeniør, Morten Ibsen
Forsøgscenter Risø. Bortskaffelse af radioaktivt affald. Projekt Ingeniør, Morten Ibsen

Blandt andet Helsingør Kommune har tidligere vist interesse for at tage imod atomaffaldet fra Risø, men kommunen får det ikke. Det står klart, efter at indenrigsminister Bertel Haarder (V) har offentliggjort de seks mulige placeringer, hvor affaldet kan deponeres.

Ud over Helsingør havde også Vesthimmerland og Ikast-Brande kommune vist interesse for atomaffaldet.

Der har hele tiden været tvivl om, hvorvidt de tre kommuner overhovedet havde de rigtige forhold til at modtage affaldet.

Jordbundsforholdene er nemlig vigtige for, hvordan et depotet vælges. Det udelukker for eksempel store dele af Vestjylland, der har særdeles sandet jord.

De kommuner, som er blevet udpeget til at være blandt kandidaterne til at modtage affaldet, er Bornholm, Lolland, Kerteminde, Struer og Skive Kommune.

Prisen for etablering af et varigt opbevaringssted til resterne fra Danmarks atomforsøg kommer til at ligge på 180 til 500 millioner kroner. Oven i det komme prisen på en milliard kroner til nedtagning af anlæggene på Risø.

De berørte kommuner og regioner med flere vil blive inddraget i denne proces.

Den tværministerielle arbejdsgruppe vil nu på baggrund i anbefalingerne fra forstudierne gå videre med arbejdet med henblik på at reducere antallet af mulige placeringer fra de seks til to eller tre områder.

Før embedsmændene i det tværministerielle udvalg er kommet frem til to eller tre muligheder for en placering af et slutdepot, vil Folketingets partier igen blive indkaldt.

Men en ting står allerede klart nu – atomaffaldet bliver ikke gravet ned på Sjælland.