Hellere flere boliger inde i byen, tak

Især spørgsmålet om bolig-udbygningen optog sindene ved borgermøde om plan-strategien

BORGERMØDE Hvorfor skal der absolut bygges 1300 nye boliger nord for Slangerupvejen? Var det ikke bedre at byfortætte inde i byen? Borgermødet i Farum Kulturhus onsdag aften om Furesø Kommunes plan- og Agenda 21-strategi havde ikke varet ret længe, før det var spørgsmål som disse, der følg gennem luften. Spørgsmålet om boligudbygningen kom til at fylde langt det meste af debatten, selv om det også på forhånd var varslet, at også emner som byer og centre, erhverv, veje, stier og trafik og natur og landskab skulle vendes og drejes.Fremmødet var pænt og spørgelysten stor i kulturhusets teatersal, hvor borgmester Jesper Bach (V) og andre repræsentanter for byrådet havde indledt aftenen ved at lægge op til debat om visionerne i plan- og Agenda 21-strategien.

Flere var synligt utilfredse med overvejelserne om at bygge flere boliger ud i det åbne land, heriblandt Jacob Krogsgaard. Han satte også spørgsmålstegn ved, om flere boligområder kan redde kommunens økonomi: "Det er vel nærmest som at tisse i bukserne for at holde varmen!" Af andre blev beregninger fremhævet om at 1000 nye boliger kun ville give ni millioner kroner mere i kommunekassen. Set i forhold til kommunens store gæld ville det ikke rykke meget, lød argumentet.Niels Peter Hansen og Anna Bodil Hald fra Danmarks Naturfredningsforening mente, at der var alt for meget snak om vækst i planstrategien, og mente, at det var vigtigt at få bragte miljøet og naturen på banen.

FAKTA

* Plan- og Agenda 21-strategien er en forløber for vedtagelse af den nye kommuneplan 2009-2021. Den indeholder en overordnet og langsigtet strategi for udviklingen i kommunen og for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling, og den er inddelt i følgende emner: * Overordnede mål, byer og centre, by- og boligudvikling, erhverv, vej, stier og trafik, natur og landskab og Agenda 21. * Strategien er i offentlig høring frem til den 15. april 2008, hvor alle interesserede kan komme med ideer, forslag og kommentarer. Bagefter beslutter byrådet, om der skal ske ændringer af Plan- og Agenda 21- strategi. * Man kan hente plan-strategien i Borgerservice på Farum og Værløse rådhus, på Furesø Kommunes biblioteker, eller downloade den som pdf-fil på kommunens hjemmeside, www.furesoe.dk.