Havehjælp i Fredensborg

Rene Mel

MINIMUM

Et gammelt ordsprog siger, at man skal ikke glæde sig for tidligt, og det må være passende at have in mente før man jubler over politikerne i Fredensborg har 'genindført' havehjælpen for ældre i Fredensborg Kommune.

"Vi må gøre udtrykkelig opmærksom på, at den havehjælp, der nu tilbydes, den går til en yderst snævert visiteret gruppe ældre. Faktisk vil blot 100 ældre komme i betragtning i den nye ordning. Vi har nemlig kun haft en halv million at gøre godt med, og den rækker altså kun tilgruppen af virkelig svage og fysisk dårligt fungerende ældre," lød det med beklagelse fra Social- og Sundhedsudvalgsformand Hans Nissen.

Taksterne bliver brugerbetaling på 714 kroner for at få klippet græsplænen og klipning af hækken 102 kroner om året.