Har vi fået en kommunal opsynsmand?

Af Liss Kobberøe, Rørmosevej 22, Farum:

Måske har andre i kommunen opdaget, at vi har fået en privat opsynsmand, som sammen med sin hund lusker omkring, går ind i folks haver og fotograferer ind i private haver. Er dette mon lovligt?

Så vidt vides, er det en lokal repræsentant for Danmarks Naturfredning, som agerer opsynsmand. Denne opførsel krænker den private ejendomsret og privatlivets ukrænkelighed! Når han bliver antastet, bliver han meget ubehagelig, siges der.

Kan vi her i Rørmosegård udstykningen ikke snart blive fri for denne opsynsmand? Bliv dog hjemme, hvor du hører til og lad os andre være i fred.

Furesø Kommune burde kunne standse denne "selvetablerede" opsynsmand.

Nu er det nok !!