Har kommunen tænkt sig at holde fast i sin deadline?

Søren Boas, Ny Harløsevej 284, Hillerød

3200 boligejere i Hillerød Kommune står, efter byrådet har vedtaget planerne om separatkloakering, over for ganske store udgifter. Udgifter der tilsyneladende kan løbe op i 70.000 kroner eller mere.

Baggrunden for bestlutningen har der været skrevet mangt og meget om – og som mange andre debattører kan jeg kun undre mig over, at man i kommunnen har valgt at påføre en gruppe af borgerne en så stor udgift på et så spinkelt grundlag.

Men ud over diskussionen om selve beslutningen, så må jeg sige, at hvad der undrer mig mindst lige så meget er den totale tavshed fra kommunens side, når det kommer til information til berørte husejere. Ikke ét brev har vi modtaget fra kommunen om seperatklokaringen, siden beslutningen blev vedtaget i byrådet i begyndelsen af sommeren 2014.

Intet om hvilke krav kommunnen stiller til de enkelte husejere. Intet om hvorvidt en alternativ løsning med nedsivning er muligt. Og intet om hvordan man kan få foretaget en individuel vurdering af forholdene på egen grund.

Hvis jeg forstår beslutningen fra byrådet ret, skal seperatkloakeringen være gennemført senest i 2018. Altså om 3 1/2 år. Eller 42 måneder. Skal vi nå at spare op til udgiften, kræver det altså en opsparing på måske over 1600 kroner om måneden startende fra nu af. Begyndte man opsparingen umiddelbart efter byrådets beslutning, ville det kræve 1400 kr. om måneden.

Har kommunen tænkt sig at holde fast i sin deadline – nu hvor vi mere end et halvt år efter byrådets beslutning endnu ikke er blevet informeret? Og hvad er til grund for byrådets vurdering af, at 3200 boligejere i Hillerød Kommune har en økonomi, der muliggør en månedlig opsparing til kloakering på omkring 1500 kroner netto?

Sagen forekommer for en relativ nytilflyttet borger i kommunen som undertegende som helt uforståelig og sætter et stort skår i glæden ved at bo i en ellers dejlig del af hovedstadsområdet.