Hanne fik en tur i kørsels-rundkørslen

Betalt transport til fysioterapi gives på skøn og forvaltes vidt forskelligt. Det har Hanne Jacobsen fra Hørsholm prøvet

Foto: Pernille Kristensen

12.500 danskere rammes hvert år af en blødning eller blodprop i hjernen.

Nogle slipper uden mén. Men rigtig mange må efterfølgende kæmpe med eftervirkninger, som kan kræve genoptræning for, at man kan fungere nogenlunde i hverdagen.

Kommunen har mulighed for at visitere til betalt kørsel til læge eller fysioterapi. Men det er også op til kommunen, hvornår hjælpen skal stoppe igen.

"Kørselsområdet er ikke så gennemtænkt. Vi kalder det kørselsrundkørslen," siger rådgiver Maja Løhr fra patientforeningen Hjernesagen om visitationen til betalt kørsel efter en blodprop eller blødning i hjernen.

"Paragraf 117 i Serviceloven er en kan-paragraf, som kommunerne kan vælge at gøre med, hvad de vil. Kommunen har sådan set ret til at nægte at betale for kørslen til fysioterapeut. Og det er meget forskelligt, hvordan de 98 kommuner forvalter det. Det ender meget nemt i tovtrækkeri, og så er det op til børn eller andre pårørende at køre i stedet," uddyber hun.

En af dem, der har prøvet en tur i kørselsrundkørslen, er 71-årige Hanne Jacobsen fra Hørsholm.

Fra at have levet et aktivt liv blev Hanne Jacobsen i august 2014 år ramt af en blodprop i højre hjernehalvdel, hvilket efterlod hende delvist lam i venstre side af kroppen.

Læs også: Kommune om visitation: Det er en faglig vurdering fra gang til gang

I første omgang kom hun til genoptræning på Sundhedscentret Louiselund og sidenhen en privatpraktiserende fysioterapeut, hvortil hun i juli 2015 fik bevilliget betalt kørsel tre gange om ugen.

I oktober fik Hanne Jacobsen besked om, at Movias Flextrafik overtog kørslen. Men kun tre uger senere modtog hun, efter et visitationsbesøg, brev om, at Hørsholm Kommune slet ikke ville betale for kørslen længere.

Årsagen: Hanne Jacobsen var for rask.

I afslaget, der blev forfattet samme dag som mødet med to visitatorer, har Center for Sundhed og Omsorg lagt vægt på, at Hanne Jacobsen selv kan gå ud af sit hjem, kan stå ved kantstenen samt kan bestille transport hos Flextrafik.

Den vurdering er hun helt uenig i.

"Jeg kan ikke engang løfte rollatoren ud af døren, for der er to trin ned, og jeg har kun én hånd, jeg kan bruge," siger Hanne Jacobsen, der ikke forstår, hvordan visitationen kan være nået til den nævnte konklusion.

"Jeg gav dem ikke indtryk af noget. Jeg sagde til dem, at jeg ikke kunne eller turde mere," fortæller Hanne Jacobsen, der efterfølgende også informerede kommunen om de to gange, hvor hun faldt på havegangen i forsøget på at komme ud.

Men afgørelsen stod ved magt: Hanne Jacobsen måtte enten gå de 343 meter til fysioterapeuten eller finde andre måder at komme derhen. Selvbetalt forstås.

"Det er tre gange om ugen, og det er for dyrt, når jeg kun har folkepension," konkluderer hun.

Det er en situation, man kender hos Hjernesagen.

"Du kan sagtens have et behov for at komme til fysioterapeut – du kan bare ikke komme derhen," konstaterer rådgiver Maja Løhr.

"Der er mange ting at overskue, når man i forvejen har en erhvervet hjerneskade. Har man kognitive vanskeligheder, bliver det jo endnu sværere at finde vej med det offentlige. Der ser vi også, at der i lovgivningen faktisk ingen hjemmel er, fordi det er baseret på skøn af personens situation. Det er en rigtig svær opgave, for det er et skøn, hvor de skønner ud fra deres faglighed. Og hele klagemuligheden omkring genoptræning kan være tung," uddyber Maja Løhr.

Det oplevede Hanne Jacobsen også. I første omgang sendte hun en klage til Hørsholm Kommune, men kommunen fastholdt visitationens vurdering og henviste i stedet til Ankestyrelsen.

Så blev Hanne Jacobsen vred.

"Jeg har boet i Hørsholm hele livet. Og jeg havde ikke regnet med, at når man så knoklede hele livet, så blev man smidt af, når man blev ældre og handicappet," siger Hanne Jacobsen.

"Jeg har altid været udemenneske og har altid været ude at gå ture. Men hvis jeg ikke kan fortsætte med træningen, går jeg helt i stå," mener hun.

Undervejs har kampen med hendes egne ord været ved at tage livsgnisten fra hende. Og imens har hun måttet tære på sin beskedne opsparing for at opretholde det træningsniveau, hun havde nået hos fysioterapeuten.

Men Hanne Jacobsen holdt ved.

"Jeg gør også det her for andre. Det er ikke alle, der har lyst til at slås med kommunen, men det har jeg. Eller – jeg har ikke lyst, men jeg synes bare, at det er så uretfærdigt," siger hun.

Hos Hjernesagen kan Maja Løhr genkende, at det kan være en stor mundfuld at klage over et afslag på betalt transport.

"Mange er ældre, og nogle af dem klager ikke. De accepterer bare tingenes tilstand. Og derfor får vi ikke så mange henvendelser, som jeg tror, at der er derude," siger hun.

Det skaber nogle uhensigtsmæssige situationer, hvor patienten har brug for træning, men ikke kan komme derhen – og derfor bliver dårligere i ventetiden.

"Forskning fra England viser, at det kun kan betale sig med genoptræning. Og medicinsk teknologivurdering fra 2011 viser, at høj intensitet i den fysiske træning og taleundervisning efter en blodprop i hjernen giver bedst effekt. Der er ingen tvivl om, at vedligeholdende træning er livsnødvendig for at opretholde livsniveauet. Og man skal selvfølgelig ikke falde i niveau," siger Maja Løhr.

Ifølge Maja Løhr bør man derfor holde fast i, at man har ret til genoptræning og kørsel til genoptræning, også hvis kommunen mener noget andet.

Det gjorde Hanne Jacobsen, og i midten af december kom så et nyt brev: Hanne Jacobsen kunne atter tage til fysioterapi på kommunens regning.

"De forklarede, at det var, fordi jeg er lam i venstre side. Men det har jeg jo været fra start, så det var en lidt flad forklaring," mener hun, der er ærgerlig over forløbet.

"Jeg synes, at det er for dårlig behandling. De har ikke givet mig en chance eller villet høre på mig. Det er selvfølgelig et økonomisk spørgsmål, det ved jeg godt, men man kan også spare for meget," siger hun.

Læs forklaringen fra lederen af Pleje og Omsorg i Hørsholm Kommune på, hvordan kommunens visitation foregår her.

Hvad synes du? Deltag i debatten på Ugebladets Facebookside.

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s); if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/da_DK/sdk.js#xfbml=1%26version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Først fik Hanne betalt kørsel til fysioterapi efter en blodprop i hjernen. Kort efter fik hun afslag på kørsel, fordi…Opslået af Ugebladet Hørsholm på%26nbsp;5. januar 2016