Handlen i fire byer skal styrkes

Frederikssund Kommune er i øjeblikket ved at lave en plan, der skal styrke detailhandlen i fire byer

Foto: Jesper Kappel

Vi siger nej tak til butiksdød, og vi vil have fremskridt i de fire hovedbyer, der er i Frederikssund Kommune.

Sådan kan man opsummere den plan, som politikerne i Vækstudvalget i Frederiksund Kommune er ved at skabe i disse uger.

"Vi kan ikke drive butik for de handlende, men vi kan forsøge at hjælpe dem med bedre forhold," siger formanden for Vækstudvalget Ole Søbæk (C).

Udvalget og administrationen har spurgt de fire store organisationer i Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund om, hvad de har ideer til at fremme detailhandelen i byerne. De fire organisationer er Frederikssund Erhverv, Jægerspris Netværk, Skibby Aktive og Slangerup City og Erhvervsforening.

Hos Frederikssund Erhverv efterlyser man blandt andet en udarbejdelse af en detailhandelsstrategi, øget boligmasse i bymidten, forskønnelse af pladsen ved Vandkunsten, bedre sammenhængende forbindelse mellem Sillebroen og gågaden og endelig en afklaring af udnyttelsen af matriklerne beliggende overfor Sillebroen. Jægerspris Netværk ønsker blandt andet en cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse, kommunalt baserede temamarkeder og en bedre markedsføring af sommerhusudlejning. Skibby Aktive ønsker for eksempel også flere boliger og mere erhverv i bymidten og udarbejdelse af en helhedsplan for Skibby bymidte. Hos Slangerup City og Erhvervsforening vil man opfordre butikker uden for bymidten til at flytte ind til midten af byen, netværksmøder på tværs af byer og kæder og at Frederikssund Erhverv skal have fokus på alle byer i kommunen.

"Der er nogle af tingene, der allerede er sat i gang, og andre ting kan vi ikke gøre noget ved. For eksempel vil man gerne have åbent på helligdage i Brugsen og Netto i Jægerspris. Det kan vi ikke give tilladelse til, fordi her skal der lovændringer til," siger Ole Søbæk.

Flere af ønskerne handler om at få flere boliger i byerne, og denne del kan kommunen hjælpe med, siger formanden.

"Vi kan lave plangrundlaget, så det er muligt for dem, der vil finansiere byggerier i de forskellige byer, at komme nemmere i gang," siger Ole Søbæk og fortsætter:

"Vi i udvalget vil også gerne gøre det nemmere for foreninger at lave arrangementer i byerne. Det kan vi gøre ved at minimere eller fjerne regler for eksempel for opsætning af boder og telte på gaderne.

Flere events og bedre planlægning

Ole Søbæk vil i det hele taget gerne have, at idrætten og kulturforeninger indtager byerne mere end i dag for på den måde at skabe mere liv. Og så opfordrer han til, at man bliver bedre til at samarbejde for eksempel med Frederikssund Erhverv.

"Der sker meget rundt om i vores kommune allerede i dag. Vi skal bare arbejde med at gøre det mere synlige for folk. Derudover synes jeg også, at man skal tale mere sammen, så vi undgår, at arrangementer bliver lagt på samme tidspunkt og dermed konkurrerer med hinanden," slutter Ole Søbæk.