Handicappet må flytte for at få døgnhjælp

Kalundborg
Multihandicappet mand i Kalundborg kan kun få fornøden hjælp, hvis han er villig til at flytte på institution. Det strider mod dansk lov – stavnsbåndet blev ophævet i 1788.

Foto: Hanna Munkebo
Simon Lindorf har i årevis kæmpet for sin multihandicappede søns rettigheder. Foto: Mie Neel
Simon Lindorf har i årevis kæmpet for sin multihandicappede søns rettigheder. Foto: Mie Neel

– Jamen, så må de lave loven om. Så må de sige lige ud, at handicappede skal bo på institutioner, hvis de vil have den hjælp, de har brug for. Som det er i dag, er der frit valg med hensyn til, hvor man vil bo i Danmark – også for handicappede. Simon Lindorf er ikke imponeret over myndighederne, hverken de statslige eller de kommunale. Den tredje januar i år meldte han Kalundborg Kommune til politiet for magtmisbrug. Nu har politiadvokat Morten Frederiksen læst den fyldige anmeldelse igennem, og han afviser den: – Efter min bedste overbevisning er der ingen strafbare tilsidesættelser i sagen. Det har han meddelt Simon Lindorf med en besked om, at han må bringe klagen videre i det kommunale regi. – Det har jeg jo prøvet, siger Simon Lindorf. Sagen handler – i den korte version – om, at Simon Lindorfs søn, Jørgen Lindorf, som er multihandicappet, ikke kan få den fornødne hjælp fra kommunen, fordi han har valgt at bo i egen lejlighed. – Hvis han flytter på institution, kan han få de 24 timers hjælp, han har brug for. Hvis han bliver i sin egen lejlighed, kan han kun få fem en halv times hjælp, og det kan han ikke klare sig med, forklarer Simon Lindorf. Faktisk har Jørgen Lindorf fået bevilget 24 timers hjælp, det skete ved et retsmøde den 13. juni 2007, men bevillingen er aldrig blevet effektueret. Sagen har været fyldt med klager, retsmøder og afgørelser fra Ankestyrelsen, og set fra Simon Lindorfs synspunkt er der gang på gang sket sagbehandlingsfejl, omsorgssvigt og magtmisbrug. Men for ham stopper sagen ikke her: – Det handler om ulovlig tvang fra kommunens side. Jeg har klaget over politiadvokatens afgørelse, og jeg går også videre i det kommunale klage-regi. Igen. ham@nordvest.dk