Handicappedes søskende, far og mor skal have hjælp

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) håber, at pårørende til handicappede får ekstra støtte i flere kommuner i to projekter, der skal evalueres og eventuelt udbredes til hele landet.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) håber, at pårørende til handicappede får ekstra støtte i flere kommuner i to projekter, der skal evalueres og eventuelt udbredes til hele landet. All rights reserved! Jens Wollesen +4520471563

To forslag i de igangværende forhandlinger om reserven på socialområdet skal sikre øget støtte til pårørende med handicappede børn og søskende.

Alle partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige er med i forhandlingerne om den såkaldte reserve på socialområdet. Det er afløseren for de tidligere satspuljemidler.

To punkter i forhandlingerne handler om at give pårørende til handicappede bedre hjælp.

Det ene drejer sig om at give handicappede børn og unges søskende mulighed for at få hjælp til at dele deres oplevelser med andre børn- og unge i samme situation i en gruppebaseret indsats, der skal gennemføres som forsøg i en række kommuner.

Det skal skabe viden om, hvad der virker, inden tilbuddet eventuelt bredes ud til alle kommuner.

Fakta

Satspuljen (1993-2019) gik til initiativer, der forbedrede svage og udsattes vilkår. Den var kritiseret for at støtte projektperioder, så gode tiltag risikerede at blive sløjfet, hvis pengene forsvandt. Satspuljen blev afskaffet i finansloven 2019 mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti. Flere tidligere satspulje-projekter er kommet på finansloven og får mere langsigtet støtte. Nu fordeles en »reserve« over fire år, som kan gå til initiativer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I 2021 er der 40 millioner i »reserven«, og regeringen i finanslovsudspillet foreslået at tilføre yderligere 50 millioner i 2021 Siden er der cirka 200 millioner årligt i perioden 2022-2024

Søskende har det svært

– Flere undersøgelser har vist, at søskende til børn med handicap har sværere ved at mestre udfordringer i livet end deres jævnaldrende. Jeg har selv haft lejlighed til at besøge en forening for søskende og har talt med de unge mennesker. Det fylder utroligt meget i en families liv, hvis et barn er handicappet. Vi ved, at det kan lægge et ekstra pres på de andre børn i familien. De får måske langt større ansvar end andre børn på deres alder og kan have en oplevelse af at føle sig meget alene. Derfor vil vi gerne give dem et sted, hvor de med professionel hjælp kan mødes med andre i en lignende situation, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Ministeren har haft de to første møder med de øvrige partier i forligskredsen.

Hun oplyser, at det endnu ikke er afklaret, om forsøget med grupper for børn og unge med handicappede søskende skal omfatte søskende over 18 år.

Det andet initiativ, der sætter fokus på pårørende med handicappede børn, unge og voksne med handicap, er et tiltag, hvor nogle kommuner får ansat pårørendekonsulenter. De skal være uafhængige af de kommunale afdelinger, som afgør, hvilken støtte en familie kan få.

Tillidskrise mellem familier og myndigheder

– Pårørende løfter en meget stor opgave og har en forhøjet risiko for at føle sig belastet. Flere organisationer har efterlyst uvildige pårørendekonsulenter. Vi ved, at der er en tillidskrise, og familierne kan desværre føle, at de står i en kamp med kommunen, siger Astrid Krag.

SF og R vil lede efter ubrugte reserver

Radikale og SF er enige om, at der må kunne hentes flere penge til »reserven« ved at gennemgå projekter, der er eller har været finansieret af Satspuljen, for at finde ubrugte midler. Det fortæller de til Altinget.dk.

Ideen kommer fra interesseorganisationen Civilsamfundets Brancheforening, der mener, at en oprydning i satspuljens lukkede projekter kan sikre flere penge til socialt arbejde. Men social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er ifølge Altinget.dk klar til at drøfte R og SFs forslag. Men hun advarer mod at være for optimistisk, fordi der er kommet mere systematik i opfølgningen, siden en stor kulegravning af satspuljeprojekter i 2014 gav en gevinst på 1,6 milliarder kroner.

Hun pointerer, at de to seneste økonomiaftaler med kommunerne og den nuværende regering har betydet, at det specialiserede socialområde samlet set har fået en milliard kroner mere.

– Men velfærden har tidligere været underfinansieret i kommunerne, og når tingene er så pressede, som de er, så er det ikke udviklingsprojekter, der står forrest, siger Astrid Krag.

Begge forsøg med støtte til pårørende står til at koste cirka 17 millioner kroner og skal vare til og med 2024.