Handelsplatform kan give landmanden nye indtægter

Handelsplatform kan give landmanden nye indtægter
- Inspirationen kommer fra USA, der også har platforme som vores. De giver et incitatment til at procudere på en mere klimavenlig måde, siger direktør for Commoditrader Simon Haldrup.
– Inspirationen kommer fra USA, der også har platforme som vores. De giver et incitatment til at procudere på en mere klimavenlig måde, siger direktør for Commoditrader Simon Haldrup.

Af Marianne Due

Foto: Commoditrader

CO2-certifikater, der også kaldes klimakreditter, er en ny kapital, der kan skubbe på udviklingen, så flere landmænd dyrker jorden på en mere klimavenlig måde ved at lægge om til metoden Conservation Agriculture, og den unge virksomhed Commoditrader, der er en digital handelsplatform for korn, har nu lanceret endnu en platform, hvor landmænd kan sælge klimakreditter til virksomheder. Den nye platform hedder Commodicarbon.

– Inspirationen kommer fra USA, der også har platforme som vores. De giver et incitatment til at procudere på en mere klimavenlig måde, siger direktør Simon Haldrup.

To veninder fik en god ide

Commoditrader blev stiftet af Ida Boesen og Julie Koch i 2018, hvor Simon Haldrup også blev ansat som direktør. De tre har kompetencer indenfor salg af korn, reklame, marketing og digitalisering.

– Ida arbejdede med salg af korn på tværs af Europa og kunne se, at det foregik på en gammeldags måde, der skadede landmandens mulighed for at få den bedste pris, fortæller Simon Haldrup om ideen bag Commoditrader, der er støttet med investeringer fra bl.a. Vækstfonden og flere investeringsvirksomheder.

Samarbejde med Agrovi

Nu er salg af CO2-certifikater også en del af forretningen, hvor Commoditrader og landbrugsrådgivningsvirksomheden Agrovi har indgået et samarbejde om at uddanne rådgivere og landmænd til, hvad der skal til for at sælge klimakreditter.

Ifølge Commodicarbons hjemmeside kan der tjenes 225-770 kroner pr. hektar om året ved at tilmelde sig programmet og omlægge dyrkningen af jorden.

– Det er ikke et gør-det-selv-projekt at dyrke efter Conservation Agriculture. Det kræver ekspertise og viden. Så vi har lavet et undervisnings- og uddannelsesforløb for både rådgivere og landmænd, fortæller Simon Haldrup.

– Og vi er i gang med at onboarde landmænd. Det sker ved at indsamle data om dyrkningen af markerne. Jordbundsforhold, klima og dyrkningsforhold indgår i en før- og efter-beregning, så vi har et historisk udgangspunkt, en baseline, for hver mark, og når der så produceres på en ny måde, får vi et nyt billede, ligesom du kan beregne forskellen, når energiselskab skifter fra kul til sol- og vindenergi, forklarer direktøren.

Commodicarbon bruger også satelitovervågning og alle data bliver certificeret af en tredjepart, Det Norske Veritas. Landmændene tilmelder sig for perioder på for eksempel fem og ti år, da carbonopbygningen i jorden ikke sker fra et år til et andet men har brug for længere tid. Omlægningen til den mere klimavenlige dyrkningsmetode betyder, at kulstoflageret i jorden bibeholdes, samtidig med at yderligt kulstof lagres i jorden gennem rester af organisk materiale. Samtidig indebærer Conservation Agriculture, at man kører mindre med sine maskiner i marken, hvilket også medvirker til at minimere udledningen.

– Det her bliver en ny kapital, der kommer ind i landbruget, hvor du skal kunne dokumentere din praksis, siger Simon Haldrup.

Fra hele Europa

Commodicarbon er en dansk virksomhed men både landmænd og kunder kommer fra hele Europa.

– Vi har haft fokus på at få landmændene med om bord og har nu lukket porteføljen for 2021. I næste fase retter vi derfor vores fokus mod køberne af certifikaterne, der er virksomheder både inden og uden for landbrugserhvervet, fortæller Simon Haldrup.

CO2-certifikaterne fra Commoditrader kan bruges af virksomheder, der også er i gang med at nedbringe deres CO2-aftryk, hvor de indgår som et frivilligt tiltag. Alle købere bliver gennemgået for at sikre, at de selv er i gang med en transition, så certifikaterne bliver et ekstra bidrag til køberens egen grønne omstilling og ikke en erstatning, forklarer Simon Haldrup.

Klimaet er vinderen

– Vi oplever stor interesse, selvom vi er et forholdsvis nyt brand. For eksempel vil store supermarkedskæder i England gerne købe certifikater fra lokale landmænd, fordi de på den måde er med til at finansiere omlægningen af landbruget i England. Vi prøver at skabe en win-win-win-situation. Alle landmænd ved, at de skal overgå til mere klimavenlige metoder og her får de en økonomisk gulerod til at gøre det. Det giver også mening for en virksomhed, der gerne vil investere i klimakreditter, og så skal vi ikke glemme, at klimaet også er vinderen, siger Simon Haldrup.