Hærværk på sti ved Frederiksborg Slot skal stoppes

Jens Borsholt, Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen

I dagens avis (fredag den 22. december) kan jeg læse, at det ikke kun er Slots- og Kulturstyrelsen, der føler sig generet af udfordringer med cyklister på stierne ved Frederiksborg Slot.

I Slots- og Kulturstyrelsen har vi gennem den seneste tid oplevet en tendens til, at cyklende besøgende i slotshaven benytter stier, der er forbeholdt gående. Vi har fra styrelsens side afmærket stierne med »Cykling Forbudt-skilte«, men desværre respekteres skiltene ikke, og de bliver jævnligt fjernet og smidt i kanalerne langs stierne, selvom de er støbt fast i jorden med beton.

Vi har i styrelsen overvejet forskellige tiltal, som for eksempel at sætte flere bomme op, men en mere permanent løsning må ikke udelukke brugere som for eksempel kørestolsbrugere i at kunne benytte stierne.

Slots- og Kulturstyrelsen vil nu kontakte Cyklistforbundet med henblik på at finde en løsning på udfordringerne og vil i mellemtiden opfordre cyklister til at trække cyklen på de afmærkede stier og vise hensyn til de øvrige brugere af de smukke omgivelser ved Frederiksborg Slot.