Hård træning kan halvere det korte sygefravær

Intensiv træning én enkelt time om ugen kan halvere antallet af korte sygemeldinger. Det viser resultaterne fra et 2-årigt forsøg blandt 400 kontoransatte, der er blevet gennemført som led i en phd-afhandling skrevet af Just Bendix Justesen fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.