Hård kamp men i en sober tone

Hvis Anette Rasmussen har brugt samme gadesprog i brev til minister, forstår jeg godt, hun ikke får svar.

Ole Lauritzen, Lynggårdsstien 3, Kalundborg, skriver:

Du har ret, Anette Rasmussen. Vi er i Kalundborg ikke tilfredse med politidækningen. Det er mange gange påpeget af den politiske formandsgruppe, der spænder fra Dansk Folkeparti til Socialistisk Folkeparti.

Vi kan ikke vente til 2011, før reformen er faldet på plads. På mødet med justitsministeren blev der givet mange eksempler på dårlig politidækning, umuligheden af at komme i kontakt med politiet og så videre.

Hvad du har klaget over til justitsministeren uden at få svar, kommer ikke mig ved – blot vil jeg nævne, at hvis du har brugt samme gadesprog i henvendelsen til justitsministeriet som i dit læserbrev, forstår jeg godt, at du ikke får svar.

I den tværpolitiske formandsgruppe er det lykkedes os at bibeholde Kalundborg Sygehus via dialog og argumenter.

Vi har en formodning om at få forbedret vores infrastruktur via dialog og besøg af minister. Vi har en formodning om at få opbemandet politistyrken via dialog med minister og embedsmænd.

Vi kan alle have en holdning til skiftende regeringer og deres ministre, men uden saglig dialog og kamp til stregen i en sober tone, kommer vi ingen vegne, tværtimod. Ovenstående tror jeg alle formænd i den tværpolitiske formandsgruppe er enig med mig i, ellers må de sætte mig på plads ved vores næste møde.

Skribenten er formand De Konservative i Kalundborg og medlem af den tværpolitiske formandsgruppe og kommenterer et debatindlæg fra Anette Rasmussen i avisen torsdag.