Gymnasieelever: Behold internet ved eksaminerne

Det er ude af takt med virkeligheden at lukke internetadgang til eksamener ned, siger elever og gymnasier.