Grus giver problemer på renseanlæg

Allerød Spildevand anmoder kommunen om at fjerne grus fra veje og stier

Foto: Michael Braunstein