Grundskyld rammer Birkerød Privatskoler

Kommunalbestyrelsen afviser at fritage Birkerød Privatskole, Nærum Gymnasium og Birkerød Gymnasium for grundskyld. Vedbæk Havn og Gl. Holtegaard slipper fortsat

Foto: Steen Trolle