Grundejerforening sagsøger Søllerød Kommune og Trafikministeriet

Allerede i 1994 præsenteredes Skodsborg Grundejerforening for Søllerød Kommunes stort opsatte projekt: "Idéoplæg for Skodsborg Strandpark og Struckmannparken – Kystsikring og friluftsområde".

Oplægget indeholdt to konkrete løsninger: En maksimum og en minimumløsning. Det blev en minimumløsning, Grundejerforeningen tilsluttede sig, og vi forestillede os en løsning, vi skulle samarbejde med Kommunalbestyrelsen om. I 2000 understregede vi dette yderligere.

Men Kommunalbestyrelsen ønskede ikke at lytte til os; i hvert fald gjorde den det ikke. Den havde allerede gjort sig tanker om en gigantisk plan for en kystændring. Nu er der nogle spilleregler, der skal følges, når man ønsker at ændre på Danmarks kystlinjer, og da det gik op for os, at disse spilleregler ikke var blevet fulgt, valgte Skodsborg Grundejerforening at kæmpe imod.

Udeladt var således den meget vigtige og påkrævede VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)-screening og VVM-undersøgelse. Kystdirektoratet, som er øverste myndighed i sådanne sager, havde overraskende nok ikke taget området i øjesyn, men havde blot udstedt sine tilladelser på grundlag af fotos og tilsyneladende ufuldstændige og ukorrekte oplysninger fra Søllerød Kommunes side.

Og det, vi fik, efter at Kommunens arbejde på stranden var afsluttet i foråret 2005, var et resultat, der – i modsætning til hvad der kunne være udført for et par hundrede tusinde kroner i form af reparation af betonmuren og opretning af glacislaget – mundede ud i et kystændringsprojekt med et budget på over 6 millioner kroner for skatteborgernes regning og en arealudvidelse på over 5000 m2. En sådan plan, hvis den overhovedet skal gennemføres, kræver selvfølgelig lovdisciplin.

Søllerød Kommune nægtede også Grundejerforeningen partstatus. Forholdet blev indbragt for Trafikministeriet, der omgjorde Søllerød Kommunes beslutning. Grundejerforeningen havde således partstatus og var derfor klageberettiget. Det betyder, at alle spørgsmål skal forelægges parten, hvilket ikke skete. Vor eneste mulighed var herefter domstolene.

Som på velsmurte larvefødder rullede den søllerødske beslutningsproces ind over Skodsborgområdets grænser til den nåede stranden, men da den uhæmmet krævede ændring af kystens linjeføring, sagde Skodsborg Grundejerforening STOP!

Siden 1994 vidste Søllerød Kommunalbestyrelse, at vi foretrak en skånsom miniløsning. Siden 2000 vidste Kommunalbestyrelsen præcist, hvori vore ønsker bestod.

De kommunale medlemmer valgte deres vej; de stod for den mekanisk organiserede magts brutale og logiske effektivitet. De troede, de kunne overrumple og kue en bydel. De glemte, at der er andre våben, end dem man giver borgmestre.

Skodsborg Grundejerforening, repræsenteret ved sin bestyrelse, Grethe Bay, Mogens Brinks, Per Nagel, Michael Rossing, Jacob Raben og Eyvind Rimstad, har gennem sin advokat den 21. september 2006 indgivet stævning for Østre Landsret mod Trafikministeriet og Søllerød Kommune.