Grovvarekoncerns omsætning visnede mindre end frygtet i tørken

Sommerens varme vejr har ikke gjort så store skader som frygtet på DLG, siger direktør Kristian Hundebøll.