Grønt lys fra ministerie til salg af boliger på Engholm

Dermed er vejen banet for samling af den kommunale genoptræning på plejecentret

Foto: Michael Braunstein