Gravearbejde fortsætter to uger

KLOAK Gennem flere uger har der været midlertidig lysregulering i krydset Amtsvejen/Nørregade i Hundested p.g.a. omlægning af en kloakledning.

Nu er Amtsvejen igen farbar i to spor i krydset, men udkørslen fra Nørregade vil stadig være spærret et par uger.

"Lysreguleringen er fjernet, men gravearbejdet fortsætter på Nørregade ved skinnerne. Det handler om omlægning af en kloakledning under jernbanen, og det arbejde slutter om to uger," fortæller entreprenør Henrik Andreassen. /an