Græstedvej

Jeg kører dagligt fra Gilleleje ad Parkvej – Græstedvej og Græsted Omfartsvej og må konstatere at især Græstedvej er i en sådan dårlig stand at det nærmest er uforsvarligt at færdes på den.

Det er ikke store huller i vejen der er problemet – men afstribningen. På store strækninger er der lappet med asfalt uden at afstribningen etableres igen – det er hhv. fuldt optrukne midterstriber og kantstriber ud mod rabatten der mangler. Når de fuldt optrukne striber mangler – er der bilister der tror at de kan overhale – hvilket jeg konstaterer hver eneste morgen. Og jeg er ofte vidne til farlige situationer der kunne ende katastrofalt. Sideafstribningen mangler også mange steder – og da der nogle steder på strækningen er en høj kant ved rabatten – kan dette også ende i farlige situationer.

Så vidt jeg erindrer – var der i kommunebudgettet 2014 sat ekstra midler af til renovering af vejnettet i Gribskov – jeg er dog også bekendt med at der er kommet ny belægning på Græsted Omfartsvej på en 2 km strækning mellem Græsted og Mårum. Men man mærker ikke meget til de ekstra bevillinger i vores del af Gribskov Kommune

Jeg henstiller til byrådet i Gribskov kommune om at finde midler til at få udbedret Græstedvej, så det igen kan blive trygt at færdes her.