Grænsekontrollen har givet minimale forsinkelser

To transportvirksomheders frygt for øgede udgifter på grund af grænsekontrol har vist sig at være ubegrundet.