Golf-lokalplan i byrådet

Et forslag om ny lokalplan for Mølleåens Golfbane faldt i Økonomiudvalget

Foto: Michael Braunstein

Et forslag om at udarbejde en ny lokalplan for Mølleåens Golfbane faldt ved stemmelighed i Økonomiudvalget 7. december. For stemte tre medlemmer – Erik Lund, K, John Køhler, V, og Poul Albrechtsen, DF. Imod stemte tre medlemmer – Jesper Hammer, DNA, Flemming Villadsen, S, og Jens Grønne, Blovstrød-Listen. Nikolaj Bührmann, SF, var fraværende. Derefter begærede John Køhler og Erik Lund sagen i byrådet.