Golden Days – og de følgende dage

Af Arne Ipsen, Langebjerg 20, 2850 Nærum:

Golden Days glæder i øjeblikket både København og os herude i det grønne område med udstillinger og arrangementer til minde om 1700-tallets Danmark. En tid, hvor Danmark åbnede sig mod verden, modtog kulturelle impulser udefra og rigtig fik gang i handel og eksport. Men vi fik en mildt sagt noget provokerende introduktion til Golden Days.

I en artikel i Berlingske Tidende plæderede projektets direktør og bestyrelsesformand for en omskrivning af danmarkshistorien til undervisningsbøgerne. Ud med bondekulturen og al den gamle vadmel til fordel for 1700-tallets oplysningstid og florissante periode med "historier, der spejler samtidens problemstillinger og udfordringer, og som skaber identifikation for yngre generationer."

Jeg tænkte umiddelbart: Hvad med Frilandsmuseet ved Sorgenfri, skal det underkendes?

Den 20. september fik de to agitatorer tørt på i Berlingeren. Lektor og forfatter Henrik Jensen fremførte i sin klumme, at der var tale om historiefordrejning, og skrev ironisk, at så var det vel også ud med 1800-tallets grundtvigianisme og 1864-mismod. Historien er en helhed, skrev Henrik Jensen, og sluttede med denne bemærkning: "Historien er også for dem, som gerne vil vide noget om deres forfædre – de øvrige 98 procent – og ikke bare have den serveret som et ensidigt, kulørt konstruktionsshow, der skal spejle deres egen tid." Velgørende ord!

Golden Days kan vi nyde endnu en lille tid. Og vi skal være på stikkerne, hvis vi vil have sammenhæng og helhed i orienteringen om 1700-tallet. For de enkelte udstillinger og foredragsrækker har afgrænsede emner. Det er ganske udmærket, for vi kan altid bruge ro, koncentration og fordybelse. Bare vi samtidig er indstillet på at tage lidt rundt.

Sophienholm præsenterer gennem udstilling og offentlige salonarrangementer stedets kulturelle guldalder. I sig selv var Friederike Bruns "saloner" i begyndelsen af 1800-tallet uvedkommende for andre end lige dem, der deltog. Men Sophienholms gæster var betydningsfulde mennesker, der gav os klassiske værker inden for litteratur, billedkunst, musik og teater, og udstillingen er faktisk vidtrækkende.

På Rudersdals museum i Søllerød, Mothsgaarden – imponerende, at der altid kan præsenteres så meget på den forholdsvis lille plads! – får vi spændende oplysninger ikke mindst om Søllerøds indvandrere i 1700-tallet, heriblandt den legendariske storkøbmand de Coninck på Dronninggaard og hans virke, og vi kan sidde og nyde et lysbilledshow om den skønne natur omkring Dronninggaard.

Men vi skal ind til Bygningskulturens Hus ved Nyboder for at se en udstilling om arkitekten Laurids de Thurah, der byggede Eremitageslottet og senere fornyede både Sorgenfri Slot og Gl. Holtegaard.

Når de interessante Golden Days er forbi, så har vi stadig Frilandsmuseet og Brede Værk side om side ved Mølleåen. De fortæller om hver sin betydningsfulde epoke i danmarkshistorien. Fra midten af 1800-tallet blev det århundredgamle landbrug, i takt med industrialiseringens fremmarch, omlagt til korn-, kød- og mælkeproduktion, hvilket fik stor betydning for eksporten. Sophienholm fortæller om både dansk guldalder og folkevenlig billedkunst fra nyere tid, og Mothsgaardens udstillinger fortæller om kulturudvikling i det store og det små både før og nu. Vi har brug for det hele!