Godt privatskole-initiativ

Kim Jensen, Konservativ spidskandidat

initiativ Skolen ved Havet er et nyt tiltag til en ny privatskole i Hundested. På vegne af de Konservative vil vi hilse dette initiativ meget velkommen, og bakke op omkring denne nye skole i kommunen. Visionen for skolen virker spændende og noget, vi har brug for – godt hvis vi i en og samme kommune ville kunne tilbyde differentieret skoletilbud blandt privatskoler.

Byrådet har i denne forbindelse valgt at afvise at ville sælge dele af Storebjergskolen, dette af frygt for at man ville rømme Hundested Skole. Lige på dette punkt må jeg stille mig en smule uforstående overfor denne beslutning, for udgangspunktet må jo være at forældre får så mange valgmuligheder som muligt for dem og deres børn. Om man så besværliggør oprettelsen af skolen ved at placere denne andesteds i kommunen, virker for mig meget uforstående, ligesom udmeldingen om at man fra kommunens side ikke ønsker at bakke op om skolen "men ej hellere ønsker at sætte en kæp i hjulet for skolen".

Hvis man i denne sammenhæng kigger nærmere på antallet af privatskole elever i Halsnæs kommune, så kan man i denne forbindelse se at vi mangler lokale tilbud til privatskole elever, samlet set har vi i tal fra 2015 omkring 700 privatskoleelever i kommunen af disse pendler der omkring halvdelen ud af kommunen dvs. omkring 350 privatskole børn, som ikke kan finde tilbud i kommunen som dækker deres forventninger.

Med dette som udgangspunkt burde der være muligheder for at tiltrække en del elever og få oprettet endnu en privatskole, og så rent geografisk en skole placeret i den anden ende af kommunen.

Konservative vil ønske Skolen ved Havet meget velkommen og vil bakke op omkring denne.