Godt nytår til borgmesteren og det nye byråd

Susanne Christensen, Solbærvej 17, 3450 Allerød, på vegne af g/f Skoleparken

Vi ønsker borgmesteren og det nye byråd godt nytår, og ser frem til et spændende og skelsættende 2018.

Her i området er vi især spændte på, hvad der kommer til at ske med hensyn til etablering af industri i Farremosen. Vi håber, at borgmesteren husker, hvad han lovede og gav udtryk for under sine ture rundt i Allerød, hvor han også besøgte området g/f Skoleparken.

I en samtale med en af vores beboere, gav Karsten Längerich klart udtryk for, at han ikke var tilhænger af, at der blev etableret miljøtung industri (læs: industri med krav om særlig beliggenhed) i Farremosen, og at han gik ind for, at man skulle søge at forhindre det ske, med lovlige midler. Denne opfattelse blev bekræftet under debatmødet på AG under en samtale med en af vores beboere, og hvor Karsten Längerich også var indforstået med, at det kunne have en vis økonomisk omkostning at få ændret på lokalplanen (erstatning til fx Pankas).

Vi opfordrer til, at Venstre sammen med de andre partier i byrådet går i dialog med Viggo Janum, Vores Allerød, om at søge muligheder og tekniske krav der gør, at Pankas og andre virksomheder der omfattes af 'krav til særlig beliggenhed' vil opgive deres miljøtunge projekter i Farremosen. I denne forbindelse ser vi borgerinddragelse som en god ide. Det har jo vist sig, at mange kompetente og ressourcestærke borgere i vores område er interesseret i at gøre et godt stykke arbejde, for at Allerød også fremover kan kalde sig 'En Grøn Kommune'.

Vi håber, at det nye byråd vil vise sig at være handlekraftigt og konsekvent, og ikke som det gamle byråd der først enstemmigt besluttede at rette henvendelse til Erhvervsministeren om at få ændret lokalplanen for Farremosen, for derefter at forsøge at få flertal til at tilbagekalde samme henvendelse.

Ren kolbøttepolitik efter vores mening. Heldigvis blev forslaget ikke vedtaget 21. december 2017.

Til Viggo Janum skal der lyde en opfordring om at komme i gang med at få samlet en gruppe politikere, der ser det fornuftige i at søge muligheden for at forhindre, at 'industri med krav om særlig beliggenhed' etableres i Farremosen. Viggo Janum bragte selv ideen på bane under en samtale med en af vores beboere under byrådsmødet 21. december. Vi er meget sikre på, at vores lokale gruppe vil være interesseret i et konstruktivt samarbejde.

Det er endog meget sandsynligt, at det var vores stemmer her fra området, der var medvirkende til, at Vores Allerød blev valgt ind i byrådet, så nu forventer vi, at du fremadrettet arbejder for sagen om at forhindre miljøtung industri i Farremosen.