Gode intentioner, tvivl om evnen

Der kom ikke et entydigt svar på spørgsmålet: "Hvordan vil det være at være handicappet i den nye Fredensborg kommune?", da LEV Fredensborg holdt debatmøde på Karlebo rådhus. Intentionerne var gode nok hos de fire sammenlægningsudvalgsmedlemmer i panelet: Ole Marthedal, M, Karin Falkencrone, Løsgænger, Pia Bødtker, A, samt Niels Storgaard Simonsen, C, der med kort varsel sprang ind i stedet for Lars Søndergaard, der også havde været nødt til at melde afbud til det sammenlægningsudvalgsmøde, der varede så længe at det gav debatmødet et lidt anderledes forløb end planlagt.

Men selv om Karin Falkencrone var sikker på de gode hensigter hos politikere og medarbejdere, frygtede hun at fremtiden for den amtslige Børnerådgivning kunne give problemer med ekspertisen, ligesom hun advarede om at der ville gå år inden forvaltningen i den nye kommune var gearet til at klare opgaverne tilfredsstillende og kunne have en faglig bæredygtighed.

Pia Bødtker var mere optimistisk og mente at tiltag, der allerede var igang med etablering af et særligt veluddannet team, ville være med til at løse problemerne meget hurtigt. Hun mente politikerne skulle være lydhøre og ydmyge.

Niels Storgaard Simonsen beklagede at der var sat meget korte frister i forbindelse med de sociale opgaver ved sammenlægningen.

Ole Marthedal understregede at det havde været en forudsætning for overtagelse af institutioner fra amtet, at der ikke skulle ske ændringer i driften.

Panelet var enige om at handicapområdet fortsat skulle prioriteres højt og at man skulle sørge for at der blev tale om en mere operativ end teoretisk handicappolitik i den nye kommune.

Karin Falkencrone havde som målsætning at man skulle have de praktiserende læger ned på gade plan, hvis de ikke vil flytte måtte man overveje om de skulle have aftale med det offentlige. De offentlige kontorer skulle alle være tilgængelige for handicappede og der skulle kun gives kommunal støtte til kulturelle og andre aktiviteter der havde fuld tilgængelighed.

Michael Willenbrack, formand for LEV Fredensborg Kommunekreds, indledte mødet, der havdet flot tilslutning af det nyvalgte handicapråd og redegjorde for etableringen af kommunekredse under LEV. Den lokale kreds har ved en nylig generalforsamling udvidet bestyrelsen, der udover formanden består af Hans Henrik Valentin Knudsen, nyvalgt formand for kommunens handicapråd, samt Anne Sornn-Friese.

Chefrådgiver og formand for DSI i Hillerød Frank Ulmer Jørgensen giver et oplæg om LEV's kommunalpolitiske temaer og opfordrede de enkelte handicapgrupper til at etablere foredninger, så de ikke havde DSI som basis.

Mødedeltagerne deltog meget aktivt i debatten med politikerne og gav mange input.