God Service og brugertilfredshed

Kommunalpolitik er jo ofte mindre ideologisk end landspolitik. De fleste kan derfor blive enige om at en kommune primært er en servicevirksomhed.

En virksomhed, som vi alle ejer, til at udføre de opgaver, vi i fællesskab har besluttet. Så det handler primært om god service til borgerne på en lang række områder lige fra affaldshåndtering, veje, skoler og ældrepleje mv. Som borgere er vi derfor kunder, men vi kan jo ikke gå i andre "forretninger", hvis vi ikke er tilfredse med produktet eller ydelsen. Det burde være helt naturligt at en kommune spørger sine kunder til råds, spørger til deres tilfredshed, om deres forventninger, hvad de efterspørger osv.

Hvordan skal man ellers kunne indrette sin forretning? Men det sker i realiteten ikke i Frederikssund kommune! Jeg har hørt mange borgere i kommunen sige, at serviceniveauet er faldet væsentligt efter den ny storkommune overtog, og at servicen tilmed afhænger af, hvor man bor i kommunen. Efter min mening, må det ikke kunne finde sted. Alle borgere i kommunen har krav på samme serviceniveau. Der må ikke være områder i kommunen, som får en ringere service end andre.

Derfor vil jeg meget gerne høre fra andre, som har oplevet den slags eksempler, så jeg kan være med til at forbedre servicen, hvis jeg bliver valgt til byrådet.