Glade gensyn på Antvorskov

Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©