Giv os konservative fakta om plejeboligerne

Af borgmesterkandidat for Det Nye Allerød (DNA) Jesper Hammer, Ekkodalen 13, 3450 Allerød:

Det Nye Allerød har ikke til formål at tage nogen befolkningsgruppe som gidsel.

Hverken ældre, børn, skolesøgende eller andre befolkningsgrupper.

DNA repræsenterer nytænkning og vision.

Vi foreslår, at man kan undersøge, om der er mulighed for at købe grunden tilbage eller endnu bedre alternativt lade Hoffmann bygge.

Skal grunden købes tilbage, så vil prisen være mindre end 40 millioner kroner – alt andet jord er faldet i værdi.

Hvorfor skulle det samme ikke være tilfældet for rådhusgrunden?

Samtidig er byggefirmaer presset for tiden, og hvem siger, at de ikke er friske på en hurtig handel?

Samme ræsonnement skal gøre sig gældende for grunden ved Poppelvej.

Hvem siger, at den skal udstykkes til parcelgrunde?

Hvor ved du fra, hvad prisen skal være?

Hvad hvis der kan opnås en højere pris, hvis der bygges lavt/tæt, og dette kan accepteres af byrådet?

Det Nye Allerød vil diskutere løsninger og muligheder.

Vi ønsker ikke at afvise nogen ideer fra starten.

Lad os undersøge, hvad der er muligt og ikke muligt, og hvad der hænger sammen rent økonomisk. Vi vil ikke komme med et autosvar om, at "det kan ikke lade sig gøre" eller "man tager nogen som gidsel".

Det er blot tegn på snæversynethed.

Det ville være en rigtig god ide at starte med at bygge 2 x 8 plejeboliger som en tilbygning til AOC Engholm.

De tegninger er allerede udarbejdet i 90'erne og viser, at dette er muligt (vi har en kopi af disse tegninger).

På den måde kunne man hurtigt få et akut problem løst, da kommunen ejer jorden i forvejen.

Opklarende spørgsmål: Hvorfor er der ikke allerede gang i plejebolig byggeriet?

Hvordan ser økonomien/budgettet ud for de plejeboliger, som de konservative vil bygge?

Hvilken indflydelse får dette på de kommende års budgetter?

Når dette er fremlagt, så kan vi sammen tage beslutningen om, hvem der tager hvem som gidsler.

Forkortet af redaktionen.