Giftstofferne i jorden kan give kræft

Prøver fra Værebro Ådal viser, at der er kræftfremkaldende stoffer i jorden. Grænseværdierne er dog ikke overskredet

Foto: Jesper Kappel