GGGI bruger danske bistandskroner på velhavende lande

Mexico er blandt de lande, der får støtte af GGGI, selvom det ville være for rigt til danske bistandsmidler

En stor del af klimaorganisationen Global Green Growth Institutes (GGGI) projekter er rettet mod lande, der er så velhavende, at de som udgangspunkt ikke ville kunne modtage dansk u-landsbistand direkte.

Det fremgår af en arbejdsplan for 2014-2016, som GGGI's bestyrelse godkendte i december, skriver Information.

Mere end 30 procent af GGGI's projektbudget for 2014 er således afsat til den rigeste del af de såkaldte mellemindkomstlande, det vil sige lande, der har en bruttonationalindkomst per indbygger på mellem 4086 og 12.615 amerikanske dollar.

Danidas grænse for, hvornår et land er for velhavende, til at danske organisationer må bruge bistandsmidler i landet, er som udgangspunkt en bruttonationalindkomst på 3268 dollar per indbygger om året.

Men denne regel gælder ikke for internationale organisationer som GGGI.

Danmarks støtte er samtidig ikke øremærket specifikke projekter, så det står GGGI frit for at bruge dem i relativt rige lande som for eksempel Mexico, der har en bruttonationalindkomst per indbygger på 9700 dollar.

– Danmark ville aldrig selv støtte et så rigt land som Mexico, fastslår Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, over for Information.

Christian Bjørnskov, professor ved Aarhus Universitet og ekspert i udviklingsøkonomi, kalder det "tankevækkende, at man overhovedet har engageret sig i Mexico".

– Hvis man skulle engagere sig i den region, så ville det efter min vurdering være langt mere relevant at engagere sig i lande som Bolivia, Honduras eller nogle af de andre lidt fattigere latinamerikanske lande, siger han.

Lars Engberg-Pedersen ser sagen som et eksempel på, hvordan bistanden i stadig stigende omfang bruges til at fremme andre interesser end det, der traditionelt har været fokus for udviklingsbistanden, nemlig fattigdomsbekæmpelse.

Set udelukkende fra et grønt perspektiv kan det dog give god mening at fokusere på de lidt rigere lande, fordi de allerede har store CO2-udslip, man kan reducere, pointerer han.

Om støtten til de relativt velstående lande skriver GGGI i en mail til Information via sin pressemedarbejder:

– Disse lande er berettiget til Official Development Assistance (en reference til OECD's retningslinjer, red.).

– Men endnu vigtigere har GGGI aktiviteter i nogle af de lande, hvor de fleste fattige i verden lever – Kina, Indien og Indonesien – som er hjemsted for over en milliard fattige mennesker, mere end to tredjedele af verdens samlede befolkning, lyder det.