Georg Møller i ny position

Der er fortsat en fra lokalområdet i ledelsen af Foreningen Norden i Danmark

Ledelsen af Foreningen Norden i Danmark består af et forretningsudvalg på syv medlemmer med forhenværende skatteminister Frode Sørensen som formand. 3 af de øvrige medlemmer vælges på et landsstyrelsesmøde, hvor Poul E Frederiksen, Birkerød, indtil nu har været valgt. Poul E Frederiksen ønskede imidlertid ikke genvalg. Ved den efterfølgende valghandling lykkedes det for forhenværende byrådsmedlem Georg Møller, Birkerød, at få en af de 3 ledige pladser.

Poul E Frederiksen blev på det netop afholdte repræsentantskabsmøde i Ålborg takket af landsformanden Frode Sørensen for hans mangeårige indsats, der var ydet på en særdeles god og konstruktiv måde både lokalt, regionalt og på landsplan.

Georg Møller, der er formand for Foreningen NORDEN i Rudersdal – hvorunder Hørsholm-afdelingen også hører, siger, at uagtet vi er vidner til store samfundsændringer i de nordiske lande såvel som globalt, fornemmer han en stigende interesse for at sikre bevarelse af de nordiske værdier, som grundlag for et bredere samarbejde mellem de nordiske lande både indbyrdes og globalt.

"De nordiske lande kan komme i front i den globale konkurrence, hvis vi bliver bedre til at samarbejde, og her har Øresundsregionen som metropol en særlig mulighed for vækst."

Georg Møller vil arbejde for, at de metoder, som Foreningen NORDEN med folkelige relationer fra f eks venskabsbysamarbejdet har anvendt, kan blive taget i brug i en nordisk debat om udfordringer i den globale virkelighed.